Stacionární flexitanky

 • Flexitank slouží jako zásobník kapalin
 • opakovaně použitelná mobilní nádrž pro skladování kapalin
 • pomocí námi dodávaných spojek je lehce připojitelný ke všem typům hadic
 • snadná instalace před napouštěním a jednoduchá manipulace při použití
 • standardní velikosti flexitanků pro skladování: od 3,000 do 60,000 litrů
 • Schválen pro skladování kapalných hnojiv DAM a dalších látek, konstrukce včetně Záchytné vany. 

VYUŽITÍ - SKLADOVÁNÍ HNOJIV, OLEJŮ, NE-NEBEZPEČNÝCH CHEMIKÁLIÍ, VODY aj.

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • napájení dobytka
 • skladování kapalných hnojiv
 • zavlažování (zelenina, vinice).

STÁTNÍ SPRÁVA:

 • distribuce a zásobníky pitné vody
 • zásobníky vody pro požární účely
 • solanka - solný roztok pro zimní ošetření silnic

FLEXITANKY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

- Flexitank pro skladování kapalného hnojiva DAM 390 je navržen pro mnohonásobné použití.

- Ekologicky vstřícné materiály byly navrhnuty tak, aby odolávaly po celou dobu užívání, jak náročným vnějším podmínkám při skladování ve venkovním prostředí, tak chemickému působení samotného hnojiva.

- Flexitank je nenáročný na obsluhu. Vybalení z přepravní krabice a rozložení na předem vyčištěnou plochu zabere asi 10 min. Pak se na Flexitank připojí napouštěcí hadice a může být okamžitě naplněn z přistavené autocisterny.

- Flexitank je dodáván spolu ze záchytnou vanou a splňuje tak všechny legislativní požadavky dané vyhláškou 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

- Flexitank je výráběn dle objemové specifikace zákazníka v rozměrové řadě 3 – 60 m3.
Uskladnění až 70 t hnojiva v jednom Flexitanku.

- Pro správné provozování Flexitanku je třeba seznámit jeho obsluhu s Pravidly pro správné zacházení s Flexitankem, Provozním řádem pro Flexitank a havarijním řádem, který může být zpracován podle Vzoru havarijního řádu k Flexitanku.