Transportní flexitanky

Flexitank instalovaný do 20´ kontejneru (ISO 1496-1) slouží jako přepravní nádrž pro kapaliny jak potravinářské, tak chemikálie klasifikované jako "ne-nebezpečné" látky.

  • jednocestný obal určený pro přepravu kapalin – lehký, bezpečný a pevný
  • ekonomické řešení pro zákazníky – úspora až 30% nákladů ve srovnání s jinými způsoby balení a přepravy kapalin (sudy, IBC, ISO tanky)
  • extrémně vysoká schopnost absorpce dynamického a statického namáhání během transportu
  • zdravotně nezávadné komponenty, certifikát pro potravinářské výrobky
  • standardní velikosti flexitanků pro transport: od 14,000 do 24,000 litrů
  • intermodální kombinovaná přeprava - silniční + železniční + lodní

Příklady použití - kombinovaná přeprava silniční + železniční + lodní.